Windenergie

Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. Wind is een duurzame en schone energiebron. De wind raakt niet ‘op’ en kan altijd
worden benut voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie heeft in tegenstelling tot de fossiele energiebronnen geen nadelige effecten op het milieu. Er is geen
sprake van uitstoot van CO2 of fijnstof.

Eigen windmolen

Het mooist is natuurlijk je eigen windmolen. Je kunt in je eigen energie voorzien en je bent niet meer afhankelijk van de grote energieleveranciers. Steeds meer
particulieren hebben dan ook interesse. Een kleine windturbine heeft een maximale masthoogte van 15 meter of wordt direct op de woning geplaatst. Deze turbines
variëren in vermogen van 100 Watt tot ca.10 Kilowatt. Realiseer je wel dat  je dan een molen met een spanwijdte van ongeveer 5 meter nodig hebt om een volledig gezin
van energie te voorzien! Daarnaast heb je voor een dergelijke molen een bouwvergunning nodig, welke je in een woongebied niet gaat krijgen.

Waar werken wij aan?
Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen en uitontwikkelen van een kleine windmolen. Deze molen krijgt twee vormen:
1e de schouwkap
Op veel huizen staat een schouw. Deze constructie is uitermate geschikt voor het plaatsen van een of meerdere
kleine windmolens.  

2e daken bedrijfsgebouwen
Door een groot aantal kleine windmolens te plaatsen leveren deze samen enorm veel energie op.
Bel ons: +32 (0) 491 733 245    >>
Onze visie

Kleine windmolens zijn zeker de moeite waard. Door elke eigen energiebron, worden we minderafhankelijk van het elektriciteitsnet. Door veel kleine windmolens (op bedrijfsgebouwen) te plaatsen krijgen we het zelfde effect als bij zonnepanelen. Namelijk: een paneel levert niet veel op, meerdere panelen aan elkaar schakelen levert veel energie op.

Opvolging

We zijn momenteel volop bezig met de verdere doorontwikkeling van de systemen. Waarbij kostprijs per kwh energie economisch het meest belangrijke is.
Indien u geïnteresseerd bent neem dan gerust contact met ons op. We bespreken dan graag met u de bestaande mogelijkheden.